Behörighet för gymnasiet

För att bli antagen till en gymnasieutbildning måste du ha en viss behörighet.

Du är behörig att söka gymnasieutbildning om du är 19 år eller yngre det år du söker. Du ska ha gått färdigt grundskolan eller motsvarande. Du får inte tidigare ha avslutat ett nationellt gymnasieprogram eller avlagt examen från International Baccalaureate Diploma (IBDP).
Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du gå ett introduktionsprogram för att uppnå behörighet.

Elever från Anpassad grundskola kan söka Anpassas gymnasieskola eller vissa av introduktionsprogrammens utbildningar. Mer information kan du få från din studie- och yrkesvägledare. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskola om utbildningen påbörjats innan personen fyllt 18 år.

Behörighetskrav

För att kunna söka ett yrkesprogram ska du ha godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. För att söka ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen. För vissa program är några av dessa nio ämnen specificerade.

Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen. Söker du till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.

Om du inte har haft möjlighet att läsa engelska i grundskolan, till exempel om du vistats utomlands, kan undantag göras från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen till gymnasiet. Detta kräver dock att du uppfyller övriga behörighetskrav till den utbildning du vill gå. Undantaget gäller bara vid antagningen till gymnasiet.

Det är rektor på den sökta gymnasieutbildningen som fattar beslut om undantaget. För att få en gymnasieexamen måste du uppnå godkänt betyg i de engelskakurser du läser under gymnasiet.

Sidan uppdaterades den