Digitala Öppet hus

Vi får anpassa oss och ställa om. 16 januari 2021 arrangerar vi Öppet hus på våra gymnasieskolor. Pandemin sätter tyvärr stopp för fysiska möten men då tänker vi om - och kör digitala Öppet hus istället!

Välkommen till digitala Öppet hus 16 januari 2021.

Katedralskolan

Länk till Katedralskolans digitala Öppet huslänk till annan webbplats

Intervjuer, tävlingar, musikunderhållning, träff med elevkår, samtal med lektorer och presentation av skolan. Det kommer även finnas en bemannad chatt du ni kan ställa frågor under sändningen. 

Länk till frågeformulär till Katedralskolans Öppet hus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program för dagen

10.15 Samhällsvetenskapsprogrammet

10.45 Estetiska programmet

11.15 Naturvetenskapsprogrammet

11.55 Ekonomiprogrammet

12.50 Humanistiska programmet

13.15 International Baccalaureate, IB Diploma Programme

Kungsmadskolan

Länk till Kungsmadskolans dlänk till annan webbplatsigitala Öppet hus

Ta del av intervjuer med personal och elever. De kommer att ge dig information om programmen, berätta vad du kan göra efter studenten, vad som är unikt med just det programmet och mycket mer. Vi kommer också att visa skolan och programmens lokaler under sändningen.
Dessutom har du som besökare möjlighet att via en chatt ställa frågor till oss. Chatten är bemannad av oss på skolan under öppet hus.

Program för dagen

11.00 Välkommen och presentation av Kungsmadskolan
11.15 Samhällsvetenskapsprogrammet
11.30 Ekonomiprogrammet
11.45 Handels- och administrationsprogrammet
12.00 Gymnasiesärskolan
12.15 Hotell och Turismprogrammet
12.30 Restaurang- och livsmedelsprogrammet
12.45 Hantverksprogrammet
13.00 Industritekniskaprogrammet
13.15 Bygg- och anläggningsprogrammet
13.30 Fordons- och transportprogrammet
13.45 Idrottsskolan Kungsmad
14.00 Avrundning
14.15 Avslutning

Teknikum

Länk till Teknikums digitala Öppet hus länk till annan webbplats

Teknikum bjuder in till ett digitalt Öppet hus lördagen den 16 januari kl. 10.00-14.00. Dagen kommer att bjuda på sändningar där du kan ta del av intervjuer med personal och elever. De kommer att ge dig information om programmen, berätta vad du kan göra efter studenten, vad som är unikt med just det programmet och mycket mer. Vi kommer också att visa skolan och programmens lokaler under sändningen.

Dessutom har du som besökare möjlighet att via meet respektive chatt ställa frågor till oss. Kommunikationsvägarna är bemannade av oss på skolan under öppet hus.

Sändningarna kommer att rulla under hela dagen, så det finns inga specifika hålltider för respektive program.