Medicinsk vägledning

Det finns mycket att tänka på när du ska välja utbildning. Inför ditt gymnasieval är hälsa en av de saker du bör väga in i ditt val.

En del yrken innebär en ökad risk för medicinska besvär och vissa individer är mer känsliga att utveckla reaktioner mot vissa exponeringar. Nedan hittar du mer information om olika hälsoaspekter du kanske bör ta hänsyn till när det gäller vissa yrken och utbildningar.

Vill du läsa mer utifrån ett specifikt yrke hittar du bra information på JobbaFrisk Länk till annan webbplats..

Vid frågor om dina individuella förutsättningar tar du kontakt med din behandlande läkare.

I yrkeslivet kan du utsättas för olika allergiframkallande ämnen. Detta kan gälla både en kontaktallergi samt allergi mot exempelvis pollen och pälsdjur. Yrken med en ökad risk att utveckla kontaktallergi är bland annat frisörer, kosmetologer och vissa yrken inom byggsektorn. Andra yrken där allergi kan påverka finns inom exempelvis djurvård, lantbruk och trädgårdsskötsel.

Läs mer om allergi Länk till annan webbplats.

Det finns yrken som riskerar att orsaka och förvärra symtomen för den som har astma. Att välja ett yrke där du inte utsätts för skadliga exponeringar minskar risken för astmasymtom. Exempel på yrken som kan innebära risker är bagare, billackerare, bilmekaniker, djurskötare, florist, frisör, arbeten inom livsmedelindustrin, snickare, nagelteknolog och svetsare.

Läs mer om astma Länk till annan webbplats.

Att ha lågt blodsocker kan resultera i att du blir trött och har svårt att koncentrera dig. Du som har diabetes kan behöva tänka på hur fysiskt tungt arbete, arbete i hög värme och arbete med oregelbundna arbetstider påverkar dig. Yrken där du arbetar med vibrerande verktyg ökar på sikt risken för kärl- och nervskador i händerna, exempelvis elektriker, fordonsmekaniker, VVS-montör, svetsare och flera yrken inom byggbranschen.

Läs mer om diabetes Länk till annan webbplats.

Arbeten som innebär kontakt med vatten, tvål, starka kemikalier, rengöringsmedel, oljor, lösningsmedel, skyddshandskar och livsmedel kan orsaka och försämra eksem. Kyla eller värme, damm och nötning på huden kan också orsaka eksem. Yrken där man kan risker att få eksem är till exempel bagare, frisör, barnskötare, kock, bilmekaniker och yrken inom vården.

Läs mer om eksem Länk till annan webbplats.

Den som har epilepsi kan påverkas av förändringar i dyngsrytmen. Det finns yrken och arbetsuppgifter som är mindre lämpliga för personer med epilepsi, exempelvis yrken inom transportbranschen, räddningstjänst och polis.

Läs mer om epilepsi Länk till annan webbplats.

Att ha en hörselskada ska inte vara ett hinder för att söka sig till önskade arbeten eller yrken. Dock finns det speciella regler och medicinska krav som måste följas för vissa yrken och då kan en höselskada kan vara ett hinder för yrket. Exempelvis finns det hörselkrav för yrken som sjöman, pilot, polis och yrken inom räddningstjänst. Även arbeten i bullriga miljöer kan vara krävande för en person med hörselnedsättning.

Läs mer om hörselskador Länk till annan webbplats.

När du ska välja utbildning eller yrke kan det vara viktigt att ta hänsyn till om du har eller har haft ont i rörelseapparaten. Ensidig belastning kan ge problem och bevären kan förvärras. Allt arbete ställer krav på fysisk förmåga och påverkar rörelseapparaten, därför är det viktigt att hitta en balans mellan fysisk förmåga och arbetets krav.

Läs mer om muskel- och ledbesvär Länk till annan webbplats.

Det finns inga yrken eller arbeten som personer med NPF generellt är speciellt bra eller dåliga på. Det finns forskning som pekar på områden där personer med NPF kan visa styrkor och svårigheter, och arbetsmiljöer som fungerar bättre eller sämre för dem.

Läs mer om NPF Länk till annan webbplats.

Det finns olika ögon- och synproblem som kan påverka synförmågan och därmed ditt yrkesval. Oftast rör det sig om svårigheter att se skarpt på nära eller långt håll. Det kan också handla om defekt färgseende vilket innebär att du har svårigheter att urskilja färgnyanser. Det finns även andra tillstånd som försvårar att se i mörker eller vid bländande ljus.

Läs mer om ögon- och synproblem Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den