Tillgänglighetsredogörelse

Växjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur gymnasieval.vaxjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gymnasieval.vaxjo.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vaxjo.se. Svarstiden på e-post är maximalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Skicka e-post till info@vaxjo.se eller ring 0470-410 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är tillgängliga beskrivs.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Bildbeskrivningar saknas eller kan göras tydligare.
 • Textalternativ till animationer saknas.
 • Syntolkade animationer saknas.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Vissa rubriker är uppmärkta i fel hierarkisk ordning.
 • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna textalternativ.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Bildbeskrivningar saknas eller kan göras tydligare.
 • Textalternativ till animationer saknas.
 • Syntolkade animationer saknas.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Vissa rubriker är uppmärkta i fel hierarkisk ordning.
 • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna textalternativ.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns tabeller som kan upplevas svåra att läsa av i mobil.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av www.gymnasieval.vaxjo.se. Senaste granskningen gjordes den 11 maj 2022.

Webbplatsen lanserades den 22 september 2020.

Sidan uppdaterades den