Pengar, resor och boende

Lär dig mer om vad som gäller med studiebidrag, resekort, boendestöd och andra förmåner.

Studiebidrag

Den som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får automatiskt studiebidrag. Bidraget kommer från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Summan är för närvarande 1250 kronor per månad och ges i 10 månader per år till dig som är heltidsstuderande under läsåret. Om du inte är svensk medborgare måste du, via en speciell blankett, söka studiestöd från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Blanketten får du på gymnasieskolan.

Extra tillägg

Under din studietid kan du få extra ekonomiskt tillägg. Tillägget måste sökas och prövas med hänsyn till dina och vårdnadshavare/ förälders ekonomiska förhållanden. Mer information om detta kan du få genom kuratorn på gymnasieskolan. Du hittar också mer information på CSN:s webbplats:

www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid tillfälligt måste inackordera dig under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan. Inackorderingstillägget söker du via den som ansvarar för gymnasieutbildningarna i din hemkommun.

Du som bor i Växjö kommun söker via utbildningsförvaltningen och blankett kan du få från kuratorn eller genom att kontakta utbildningsförvaltningen. Om du ska läsa på en fristående skola eller riksinternatskola och vara inackorderad, så söker du inackorderingstillägg hos CSN: www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resor

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till buss- eller tågkort. Kortet gäller för två resor per dag under vardagar och kvitteras ut under någon av de första dagarna på din gymnasieskola. För övrig information om ekonomisk hjälp under din studietid, kontakta kuratorn på gymnasieskolan.

Lärling

Du som läser en lärlingsutbildning kan söka extra ekonomisk ersättning som ska täcka extra kostnader för måltider och resor. Summan är för närvarande 1000 kr och ges i 9 månader per år. Läs mer om lärlingsersättning på CSN:s webbplats.