Anmälan programträff - Katedralskolan

Du som går i årskurs 9 kan nu anmäla dig och besöka de program du är intresserad av. Välj mellan olika gymnasiskolor och program.

Begränsat antal besök

Tänk på att du endast kan ta med dig en person till varje skola. Antalet personer är begränsat på grund av att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller spridningen av corona-viruset.

Vad händer om många vill komma

Om det blir många som anmäler sig till ett visst program kommer vi ordna så att du kan komma och besöka oss en annan dag och tid.

Vill du lämna återbud

Har du fått förhinder att komma på din bokade tid? Kontakta oss så fort du kan. Vi kan då erbjuda någon annan elev din plats.

Har du frågor

Kontakta Anna-Karin Isaksson, e-post annakarin.isaksson@vaxjo.se om du undrar över något.

Välj mellan ett eller flera program

Du kan välja att besöka ett eller flera program. Markera, klicka, i respektive ruta. Varje träff pågår cirka 1 timme.


Antal personer som kommer * (obligatorisk)
Antal personer som kommer


Ekonomiprogrammet
EkonomiprogrammetEstetiska programmet
Estetiska programmetHumanistiska programmet
Humanistiska programmet

IB - International Baccalaureate
IB - International Baccalaureate

Naturvetenskapliga programmet
Naturvetenskapliga programmetSamhällsprogrammet
Samhällsprogrammet