Anmälan programträff - Kungsmadskolan

Du som går i årskurs 9 kan nu anmäla dig och besöka de program du är intresserad av. Välj mellan olika gymnasiskolor och program.

Begränsat antal besök

Tänk på att du endast kan ta med dig en person till varje skola. Antalet personer är begränsat på grund av att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller spridningen av corona-viruset.

Vad händer om många vill komma

Om det blir många som anmäler sig till ett visst program kommer vi ordna så att du kan komma och besöka oss en annan dag och tid.

Vill du lämna återbud

Har du fått förhinder att komma på din bokade tid? Kontakta oss så fort du kan. Vi kan då erbjuda någon annan elev din plats.

Har du frågor

Kontakta Kristina Hörlin, e-post kristina.horlin@vaxjo.se om du undrar över något.

Välj mellan ett eller flera program

Du kan välja att besöka ett eller flera program. Markera, klicka, i respektive ruta. Varje träff pågår cirka 1 timme.


Antal personer som kommer * (obligatorisk)
Antal personer som kommer


Bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammetEkonomiprogrammet
EkonomiprogrammetFordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammetGymnasiesärskola
Gymnasiesärskola


Handels- och administrationsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammetHantverksprogrammet
HantverksprogrammetHotell- och turismprogrammet
Hotell- och turismprogrammetIndustritekniska programmet
Transport: Tänk på att programträffen är på EPIC på universitetsområdet i Växjö.
Industritekniska programmetRestaurang- och livsmedelsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammetSamhällsvetenskapliga programmet
Samhällsvetenskapliga programmet