Introduktionsprogram på Kungsmadskolan

På Kungsmadskolan finns två introduktionsprogram - Yrkesintroduktion och Programinriktat val. Båda vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationell gymnasieprogram.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är yrkesinriktad och är till för dig som vill få det lättare att etablera dig på arbetsmarknaden. Det kommer även gå att läsa för behörighet mot nationella program med huvudsyfte mot yrkesprogram.

Studieplaner läggs upp under 2 år. Under första året läser du grundämnen och/eller gymnasiegemensamma ämnen tre dagar i veckan och karaktärsämnen på gymnasienivå två dagar i veckan. År 2 läser du grundämnen/gymnasiegemensamma ämnen en dag i veckan och är ute på en arbetsplats fyra dagar i veckan och utbildas inom karaktärsämnen kopplade till din inriktning.

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att bli anställningsbar inom den bransch du studerar.

På Kungsmadskolan kommer följande inriktningar att starta hösten 2024.

  • Industri
  • Fordon

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Du följer programmets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. Vi utformar en individuell studieplan för varje elev. Dina studier kommer att pågå under tre år.

För att kunna söka till programinriktat val krävs godkända betyg i:

  • svenska/svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

På Kungsmadskolan kan programinriktat val finnas på flera program:

Hur söker du?

Du söker till våra introduktionsprogram i samband med gymnasievalet.
En plats på Programinriktat val kan endast tas i anspråk om det finns plats ledig, efter det att behöriga sökande till de nationella programmen antagits den 1 juli 2023.

Kontakt

Yrkesintroduktion

Marie-Louise Mohlin Gabrielsson, telefon 0470-412 11,
marie-louisehelene.mohlin-gabrielsson@vaxjo.se

Programinriktat val

För mer information kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på det program du är intresserad av.

Sidan uppdaterades den