E-sport (LIU)

E-sport som programprofilering ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga inom sitt e-sportsutövande samtr ett etiskt förhållningssätt till sin idrott. Samtidigt ges de utrymme att behandla profileringskursernas innehåll utifrån E-sportens specifika villkor.