Estetiska programmet

Katedralskolan

Här utvecklar du ditt konstnärliga intresse genom att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier. Skoldagen är en blandning av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen. Du deltar i kulturella aktiviteter, både i skolan och utanför. Ditt eget skapande är centralt och du får chans att visa vad du kan inför en publik.

Här lär du dig att använda din egen kreativitet och utveckla ditt konstnärliga uttryck. Du möter olika tekniker, traditioner och stilar inom den inriktning du valt. Du får möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, såväl individuellt som i samverkan med andra. Alla lärare som du möter här är välutbildade, behöriga och har stor erfarenhet. Din skoldag blir varierad med en kombination av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen.

Du kan välja bland flera olika kurser inom ramen för programfördjupningarna och det individuella valet. Det gör att du både kan bredda och fördjupa dina kunskaper inom olika ämnesområden. Norrtullskolan och Katedralskolan har flera scener och utställningsmöjligheter där du får möta publik, filmer och radiosändningar sänds i våra digitala kanaler. Medieproduktioner, bild- och formutställningar, modeshower, dans-, musik- och teaterföreställningar är naturliga delar av utbildningen. Vi har förmånliga samarbeten med professionella aktörer som Regionteatern, Musik i Syd, Växjö Teaterförening, Dans i sydost, Växjö Konsthall och S:t Sigfrids folkhögskola. Här finns alltså alla möjligheter för dig att skapa en bra grund för fortsatta studier.

Se gärna filmen som presenterar hela estetiska programmet och dess fem inriktningar, ur elevernas synvinkel.

Inriktningar

Bild och formgivning

Här arbetar du undersökande och experimentellt med material, tekniker, färg och form. Du arbetar med teckning, måleri, grafik, foto, digitala tekniker och glas och keramik. Du lär dig mer om konstens funktion i samhället och utvecklar ditt personliga bildspråk.

Inom Bild och Formgivning ges även spetsutbildningen Hållbart Mode med start höstterminen 2024.

Dans

Tyngdpunkten ligger framför allt på dansformerna jazz, balett och modern/nutida dans. Här får du möjlighet att utveckla din teknik och bredda dina kunskaper i de olika dansstilarna. Du får också möjlighet att fördjupa ditt skapande och din kreativitet genom att koreografera och medverka i större och mindre sceniska produktioner. Genom samarbetet med Regionteatern Blekinge Kronoberg möter du under din utbildning professionella koreografer och dansare i olika workshops.
Följande kurser ligger som skolans val på dansinriktningen:

  • Dansgestaltning 2 (100p)
  • Dansteknik 3 (100p)
  • Dansimprovisation och komposition (100p)

Estetik och media

Genom att kombinera teori med olika praktiska projekt utvecklar du din kreativitet och din förmåga att uttrycka dig i text, bild, grafisk design, foto och film. Tillsammans med andra får du uppleva konkreta och spännande uppdrag och projekt, även i miljöer utanför skolan.

Du har inflytande över din utbildning och får möjlighet att fördjupa dina kunskaper, färdigheter och ditt personliga uttryck inom ett eller flera medieområden. Vi betonar vikten av kunskap genom upplevelser och möten med inspirerande människor.

Genom att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken lär du dig att se samband och vidgar dina perspektiv. Samverkan och eget ansvar är självklara inslag i utbildningen. För att underlätta dina studier har du under dina tre gymnasieår tillgång till ett eget digitalt verktyg.

Musik

Att få utveckla ett musikaliskt uttryck, din kreativitet och ditt skapande är centralt inom vår utbildning. Detta sker bland annat genom ämnen som ensemble, kör, rytmik och gehör- och musiklära. Centralt i utbildningen är dina individuella lektioner på instrument/ sång, men du spelar också tillsammans med andra i många olika grupper och du får utforska olika musikstilar. Du har stora möjligheter att påverka din utbildning genom vårt breda utbud av valbara kurser som exempelvis musikproduktion och extra instrument. Du är med på många olika konserter, får framträda på olika scener och på så sätt omsätts ditt lärande i praktiken.
Följande kurser ligger som skolans val på musikinriktningen:

  • Ensemble 2 (100p)
  • Instrument eller sång 2 (100p)
  • Rytmik (100p)

Teater

Att arbeta med teater innebär att som skådespelare förmedla en berättelse till en publik. Du får bland annat arbeta med olika typer av texter, improvisationer, skådespelartekniker och pjäser. Under dina tre år utvecklar du även kunskaper kring regi och dramaturgi samt får skriva egen dramatik. Du utvecklar även färdigheter i att med kroppen och rösten förmedla en scenisk karaktär på scenen. Inom utbildningen får du dessutom arbeta med ljusdesign, kostym, smink och scenografi regelbundet.

Följande kurser ligger som skolans val på teaterinriktningen:

  • Fysisk teater (100p)
  • Scenografi, mask och kostym (100p)
  • Sceniskt karaktärsarbete (100p)

Programfördjupning

På estetiska programmet läser du 500 poäng programfördjupningskurser varav 300 poäng är kurser som skolan valt ut för att passa respektive inriktning.

Efter programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet är du väl förberedd för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Väljer du till kurser inom programfördjupningarna så kan du ytterligare bredda din behörighet för vidare studier. Programmet passar bra för dig som vill söka vidare till konstnärliga utbildningar på folkhögskolor eller högskolor som Konstfack, Dans- och Cirkushögskolan, Musikhögskolan eller Teaterhögskolan.

Utskriftsvänlig pdf av programplan Pdf, 166.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Inriktningar

- BILD OCH FORMGIVNING
- DANS
- ESTETIK OCH MEDIA
- MUSIK
- TEATER

Högskoleförberedande

Poäng


GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2 - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100


PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället

50


INRIKTNINGAR    

400

BILD OCH FORMGIVNING


Bild

100

Bild och form 1b

100

Bildteori

100

Form

100DANS


Dansgestaltning 1

100

Dansteknik 1

100

Dansteknik 2

100

Dansteori 1

100ESTETIK OCH MEDIA


Digitalt skapande 1

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och kommunikation 1

100MUSIK


Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 1

100

Gehörs- och musiklära 1

100TEATER


Sceniska gestaltning 1

100

Sceniska gestaltning 2

100

Sceniska gestaltning 3

100

Teaterteori

100PROGRAMFÖRDJUPNING

500

Skolans val 300 p av 500 p baserat på vald inriktning.
Exempel på valbara programfördjupningar:


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Naturkunskap 2b

100

Moderna språk

100

Skapande verksamhet

100

Estetisk kommunikation 2

100

Estetisk kommunikation 3

100

 

INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG REKTOR:
Johan Wingren, 0470-417 36, johan.wingren@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den