Språkprofil

Att behärska flera olika språk är en källa till stor glädje. Oändliga världar kan öppnas för dig om du har rätt verktyg. Du får nya vänner, du läser nya böcker, du ser nya filmer och inte minst, du får stifta bekantskap med nya kulturer och du kan söka olika jobb.

Företag inom många branscher, exempelvis bankväsen, handel, turism, vetenskap och diplomati/internationellt arbete, söker dig som har förmåga att kommunicera på flera olika språk.

På Katedralskolan har du på alla program möjlighet att både fördjupa och bredda dina språkkunskaper. Du kan läsa engelska, franska, italienska, japanska, latin, spanska och tyska. Vi erbjuder också det humanistiska programmet, där du kan läsa fler språk än på övriga program. Har du ett annat modersmål än svenska kan du också utveckla och stärka dina kunskaper i detta språk. Beroende på antalet sökande så erbjuder vi kurser i modersmål.

Vid Katedralskolan kan du läsa språk som språk 2 (EK, HU, IB, NA, SA), inriktningsspråk 3 (HU) , programfördjupning (EK och ES) samt som individuellt val (EK, ES, HU, NA, SA).

Språk 2

Språk 2 omfattar 100- 200 poäng, det vill säga ett-två steg. Elever på HU och SA läser språk i två år, elever på EK, IB och NA i ett år. Som språk 2 erbjuder vi franska (steg 1 och 3), italienska (steg 1), japanska (steg 1), spanska (steg 1 och 3) och tyska (steg 1 och 3).

Individuellt val

Individuellt val omfattar 100 poäng per årskurs med start i årkurs 2. Som individuellt val i årskurs 2/3 erbjuder vi franska (steg 1, 2, 3 och 4), italienska (steg 1 och 2), japanska (steg 1 och 2),  spanska (steg 1, 2, 3 och 4) och tyska (steg 1, 2, 3 och 4). Du kan också läsa engelska (steg 7) och latin -språk och kultur.

Inriktningsspråk 3

Inriktningsspråk 3 för HU omfattar 300 poäng italienska steg 1-3.

Programfördjupning

Årskurs 1 (ES) - franska (steg 1 och 3), italienska (steg 1), japanska (steg 1), spanska (steg 1 och 3) och tyska (steg 1 och 3). Årskurs 2 (EK, ES) - franska (steg 2 och 4), italienska (steg 2), japanska (steg 2), spanska (steg 2 och 4) och tyska (steg 2 och 4).Årskurs 3 - franska (steg 5), spanska (steg 5) och tyska (steg 5).

Observera! För samtliga kurser gäller att de startas om det finns tillräckligt antal sökande.

Studera utomlands?

På Katedralskolan kan du göra examensprov för att få språkdiplom i engelska, franska och tyska. Dessa språkdiplom ger dig möjlighet att studera och arbeta i länder där språket talas.

Katedralskolan är regionalt center för examinationerna i CAE (C1 Advanced). Det är ett diplom som visar att du har de språkfärdigheter som krävs för att studera och arbeta i ett engelsktalande land. Diplomet utfärdas av Cambridge English Language Assessment, som är en del av University of Cambridge.

De tyska kulturministerierna har certifierat Katedralskolan, som enda skola i länet, att examinera det tyska språkdiplomet, DSD. Med det tyska språkdiplomets högsta nivå, (B2/C1), har du möjlighet att studera vid tyska universitet. Du anmäler dig hos din tysklärare och får kostnadsfritt delta i provet.

I franska kan man ta diplomet Delf/Dalf som utgår från Europarådets nivåer för språkkunskaper. Diplomet är ett internationellt erkänt examensbevis som utfärdas av Frankrikes utbildningsdepartement i samarbete med Franska Institutet.

Internationella utbyten

Katedralskolan driver sedan ett antal år tillbaka internationaliseringsprojekt inom ramen för Erasmus+. Genom dessa projekt kan du få möjlighet att delta i utbyten där du får lära känna ungdomar från andra länder och använda dina språkkunskaper i verkliga situationer. Vi arbetar också på den internationella lärplattformen e-twinning. Här kan du via nätet kommunicera med elever från andra länder och utbyta tankar kring allt från samhällsfrågor till litterära verk.

Sidan uppdaterades den