Ekonomi­programmet

Kungsmadskolan

Kungsmadskolans ekonomiprogram har en företagandeprofil genom en tydlig inriktning med partnerföretag, mentorskap och projekt som genomförs i samverkan med företag, myndigheter och organisationer i olika branscher.

YouTube Visningbild

Under dina tre år på ekonomiprogrammet kommer du att starta och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF) och du genomför totalt 20 dagars arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett företag eller myndighet. För APL i åk 3 förbereder vi ett Erasmusprojekt där vissa elever kommer ges möjlighet till APL utomlands under några veckor.

Vårt breda samarbete med våra partnerföretag är viktigt för att du som elev ska se hur olika moment i undervisningen fungerar i olika branscher. Du genomför exempelvis studiebesök och föreläsningar som utgår från företagets dagliga verksamhet och du kommer få arbeta med projekt som bidrar till att utveckla företagets verksamhet. Där blir du också insatt i företagens systemstöd, vilket gör att din utbildning är planerad efter den utveckling som sker i branschen.

Vi erbjuder dig en utbildning som mixar förberedelser inför vidare studier med branschsamverkangenom vårt nära samarbete med företag och utbildningsanordare. Du som elev läser kurser som är behörighetsgivande till eftergymnasial utbildning samtidigt som du utvecklar dina egenskaper och får kontakter i branschen som ökar möjligheten till en anställning efter gymnasiet. Under andra året ges du möjlighet att genom Ung företagsamhet (UF) starta och driva ett eget företag. Här kommer du ha hjälp av rådgivare från våra partnerföretag, andra företag inom branschen och studenter från Juniorledarskapsakademin vid Linnéuniveristetet.

Du utvecklar genom vårt arbetssätt initiativrikedom, ansvarstagande och en företagsam attityd med en helhetssyn kring företagande. Genom utbildningen får du därför en framtidstro och kunskap så att de kan utvecklas mot att bli den de vill.

Kungsmadskolans ekonomiprogram är profilerat genom en företagandeprofil som omfattar alla programmets elever och en idrottsprofil för elever som på Växjö idrottsgymnasium.

Titta och lyssna på ekonomiprogrammets rektor Marcus Johansson och programansvarig Magnus Wickman.

YouTube Visningbild

Inriktning

Ekonomi

Inom inriktningen specialiserar du dig ytterligare inom företagsekonomi och företagens roll i samhället. Företagandeprofilen förmedlar en upplevelse av att kombinera teori och praktik till en helhet där företag i olika branscher är kopplade till din utbildning som ger dig en större inblick i branschen samtidigt som du skapar dig ett kontaktnät under din utbildning.

I våra programfördjupningar ger vi dig möjlighet att fördjupa dig i hur företag fungerar och är uppbyggda både i Sverige och internationellt.

Titta och lyssna på Charalampos Papazoglou som läser programmet på Kungsmadskolan.

YouTube Visningbild

Idrottsprofil och musiktillägg

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott.

Växjö Idrottsgymnasium

Programmet går också att kombinera med musiktillägg. Kombinera dina studier med musik på musiktillägget

Efter programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder för vidare studier, där det även finns möjlighet till anställning efter gymnasiet. Efter programmet har du en bred behörighet för vidare studier inom områden som ekonomi, samhällsvetenskap och juridik. Genom vårt samarbete med Juniorledarskapsakademin och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet kommer du få insyn i vägar efter programmet och möta studenter från universitetet som du kan utbyta erfarenhet med.

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1250

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

 

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

350

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50


INRIKTNING

300

EKONOMI


Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100


PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Ledarskap och organisation (obligatorisk)

100

Företagsekonomi specialisering (obligatorisk)

100

Engelska 7 (valbar)

100

Marknadsföring (valbar)

100INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG:
Magnus Wickman, magnus.wickman@vaxjo.se 0470-79 62 57

Sidan uppdaterades den