Kungsmadskolan

Försäljnings- och serviceprogrammet

Vi erbjuder en populär försäljnings- och serviceutbildning för dig som siktar högt. Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som handlar om att lära sig ett yrke inom försäljning, service, företagande, e-handel/logistik och att kommunicera med människor.

På försäljnings- och serviceprogrammet tränar du förmågan att utveckla relationer till kunder, medarbetare och bygga upp kontakter inom försäljning och service. Under utbildningen varvas praktiska kunskaper med teori på ett sätt som gör studierna meningsfulla och relevanta. Hos oss lär du dig att utveckla din servicekänsla och kommer med tiden att lära dig ett yrke inom försäljnings- och servicebranschen.

Ledord för utbildningen är försäljning, service, företagande, bemötande, e-handel, kommunikation, marknadsföring och hållbarhet. Om du vill förstå hur försäljnings- och servicebranschen fungerar är det bästa sättet att lära av de som själva jobbar med försäljning, service, bemötande och företagande. Undervisningen har tydlig koppling till hur arbetslivet fungerar.

Under 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du en känsla för det yrke du utbildar dig till och du får tillfälle att fördjupa de färdigheter som du arbetat teoretiskt med i skolan. De relationer du skapar under din APL är dessutom en utmärkt språngbräda till ditt framtida arbete och karriär. Under din APL skaffar du dig kunskaper och verktyg för att utveckla och ta ansvar i yrkeslivet.

Försäljnings- och serviceprogrammet återspeglar den spännande och tekniska utveckling som sker i yrket. Du får en utbildning i försäljning, e-handel, varuhantering, logistik, marknadsföring och företagande. Bland annat läser du kurser i företagsekonomi, entreprenörskap, kommunikation, ledarskap, marknadsföring och inköp. Utbildningen återspeglar den digitala utveckling som hela försäljnings- och servicebranschen genomgår.

Efter utbildningen kan du söka jobb inom försäljning, inköp, innesäljare, jobba med marknadsföring, kommunikation och yrken inom e-handel och logistik.

I årskurs 2 och 3 väljer du profil. Du kan välja att fördjupa dig inom försäljning och butikskommunikation eller företagande:

1. Försäljning och butikskommunikation
I profilen fördjupar du dig inom försäljning och marknadsföring för att kunna jobba inom handelsbranschen med olika typer av försäljningsyrken inom bland annat butik, företag, business to business, innesäljare och butikskommunikation (visual merchandiser).

2. Företagande
En profil för dig som är intresserad av att lära dig mer om företagande och entreprenörskap. Som en del av utbildningen får du starta upp och driva ett eget UF-företag något som ger dig nyttiga erfarenheter och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Lärlingsutbildning

På försäljnings- och serviceprogrammet kan du också välja att bli lärling. Lärlingsplatser kan vara hos butiker, företag inom service och grossistföretag.

Som lärling är du ute minst halva utbildningstiden på ett eller flera företag inom handelsbranschen. Handledaren på lärlingsplatsen blir en viktig person för dig under tiden du lär dig ett yrke, liksom dina yrkeslärare på skolan. Våra lärare har ett starkt och brett nätverk med lärlingskontakter i handels- och servicestaden Växjö.

Utifrån det du lär dig på lärlingsplatsen formas din yrkeskompetens. Du kommer också att lära dig att planera och utföra ditt arbete självständigt och tillsammans med de anställda på lärlingsplatsen. Med lärlingsutbildningens mix av kurser kommer du att få med dig all den kunskap du behöver för att lyckas inom yrket.

Profil Försäljning och butikskommunikation:
I profilen fördjupar du dig inom försäljning och marknadsföring för att kunna jobba inom handelsbranschen med olika typer av försäljningsyrken inom bland annat butik, företag, business to business, innesäljare och butikskommunikation (visual merchandiser).

Lärlingsutbildning - ett annat sätt att gå ett yrkesprogram

Idrottsprofil

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott. Du kan inte kombinera idrott med vår lärlingsutbildning.

Växjö Idrottsgymnasium

Efter programmet

Hos oss får du kunskaper för att utveckla och ta ansvar i din framtida yrkesroll, så att du kan börja arbeta direkt efter avslutad utbildning. För dig som vill bygga på med ytterligare kunskaper finns möjlighet att plugga vidare. Grundläggande behörighet för högskolestudier ingår automatiskt i programmets poängplan men kan även väljas bort. Efter examen kan du även studera vidare inom yrkeshögskolan, vilken erbjuder utbildningar inom exempelvis handel, e-handel, logistik, ekonomi, försäljning och företagande.

Poäng


GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

900

Entreprenörskap

100

Servicekunskap

100

Branschkunskap inom handel

100

Information och kommunikation 1

100

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Handel och hållbar utveckling

100


PROGRAMFÖRDJUPNING

700

Skolförlagd utbildning
Profil Försäljning och butikskommunikation
Personlig försäljning 2
Praktisk marknadsföring 2

Servicekunskap 2

Information och kommunikation 2

Medier, samhälle och kommunikation 1

Handel - specialisering

Företagsekonomi 1

Kurs inom vald profil


Profil Företagande
Entreprenörskap och företagande
Utställningsdesign 1

Marknadsföring

Medier, samhälle och kommunikation 1

Information och kommunikation 2

Handel - specialisering

Företagsekonomi 1

Kurs inom vald profil


Lärlingsförlagd utbildning
Profil Försäljning och butikskommunikation
Personlig försäljning 2

Praktisk marknadsföring 2

Servicekunskap 2

Information och kommunikation 2

Ledarskap och organisation

Handel - specialisering

Marknadsföring


Kurs inom vald profilINDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2800

PROGRAMANSVARIG:
Per-Håkan Jonestrand, 070 893 44 07
per-hakan.jonestrand@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den