Kungsmadskolan

Vi erbjuder en populär försäljnings- och serviceutbildning för dig som siktar högt. Det är ett modernt yrkesprogram som handlar om att lära sig att kommunicera med människor.

Handels- och­ administrations­programmet

Hos oss tränar du förmågan att utveckla relationer till kunder, medarbetare och affärskontakter. Praktiska moment och teori varvas på ett sätt som gör studierna meningsfulla och intressanta. Hos oss lär du dig att utveckla din servicekänsla och kommer med tiden att lära dig ett yrke.

Ledord för utbildningen är bemötande, service, företagande, e-handel och kommunikation. Om du vill förstå hur handelsbranschen fungerar är det bästa sättet att lära av de som jobbar i handelsbranschen. Därför ser vi till att all undervisning har tydliga kopplingar till arbetslivet. Vi arbetar självständigt och i grupp med teman och projekt hämtade från arbetslivet.

Under 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du en känsla för det yrke du utbildar dig till och du får tillfälle att träna upp färdigheter som du arbetat teoretiskt med i skolan. De relationer du skapar under din APL är dessutom en utmärkt språngbräda till framtida arbete och karriär. Du skaffar dig kunskaper och verktyg för att utveckla och ta ansvar i din kommande yrkesroll.

Inriktning

Handel och service

Här får du möjlighet att lära dig om en expansiv och spännande del i handelsbranschen. Du får utbildning i försäljning, e-handel, varuhantering, marknadsföring samt företagande samtidigt som du fördjupar och utvecklar din servicekänsla. Du läser kurser inom bland annat företagsekonomi, entreprenörskap, näthandel, kommunikation, ledarskap och marknadsföring.

Titta och lyssna på Julia Karlsson som läser handelsprogrammet på Kungsmadskolan.

Efter utbildningen kan du söka jobb som butikssäljare, inköpare, innesäljare, jobba med marknadsföring, kommunikation och flera yrken inom e-handel och logistik.

1. Säljare och butikskommunikatör
I profilen fördjupar du dig inom försäljning och marknadsföring för att kunna jobba inom handelsbranschen med olika typer av försäljningsyrken inom bland annat butik, företag, business to business, innesäljare och butikskommunikation (visual merchandiser).

2. Företagande
En profil för dig som är intresserad av att lära dig mer om företagande och entreprenörskap. Som en del av utbildningen får du starta upp och driva ett eget UF-företag något som ger dig nyttiga erfarenheter och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Handel och service - lärling

På Handels- och administrationsprogrammet kan du också välja att bli lärling. Vi har två profiler inom lärlingsutbildningen inriktning handel och service. Lärlingsplatser kan vara hos butiker och företag och grossistföretag.

Du är ute minst halva utbildningstiden på ett eller flera företag inom handelsbranschen. Handledaren på lärlingsplatsen blir en viktig person för dig under tiden du lär dig ett yrke, liksom dina yrkeslärare på skolan. Våra lärare har ett starkt och brett nätverk med lärlingskontakter i handels- och servicestaden Växjö.
Utifrån det du lär dig på lärlingsplatsen formas din yrkeskompetens. Du kommer också att lära dig att planera och utföra ett arbete självständigt och tillsammans med andra för att bli en viktig del i ett företag eller i en butik. Med lärlingsutbildningens mix av kurser kommer du att få med dig all den kunskap du behöver för att lyckas inom yrket.

Titta och lyssna på intervjun med Jennifer Weiderfelt som läser Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service- lärling.


Vi har två profiler inom lärling:
1. Säljare och butikskommunikatör
I profilen fördjupar du dig inom försäljning och marknadsföring för att kunna jobba inom handelsbranschen med olika typer av försäljningsyrken inom bland annat butik, företag, business to business, innesäljare och butikskommunikation (visual merchandiser).

2. E-handel och logistik
En profil för dig som vill jobba med den senaste utvecklingen inom e-handel, leveranser till kund, lagermedarbetare och logistik. E-handel och logistik är en ständigt växande del inom handelsbranschen där ny teknik för hur handel genomförs utvecklas hela tiden. 200 poäng av profilen E-handel och logistik styrs av ditt val av yrkesutgång och är helt företagsförlagda. Exempel på kurser är: Näthandel 2, Transport och spedition, Plocklagerhantering, Inköp 2, Praktisk marknadsföring 2.

Läs mer om lärlingsutbildning här.

Idrottsprofil och musiktillägg

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott. Du kan inte kombinera idrott med vår lärlingsutbildning. Läs mer om Växjö Idrottsgymnasium

Programmet (ej lärlingsutbildning) går också att kombinera med musiktillägget. Läs mer om musiktillägget

Efter programmet

Hos oss får du kunskaper för att utveckla och ta ansvar i din yrkesroll, så att du kan börja arbeta direkt efter avslutad utbildning. För dig som vill bygga på med ytterligare kunskaper finns möjlighet att plugga vidare. Du har också möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet. Efter examen har du även möjlighet att studera inom yrkeshögskolan, vilken erbjuder utbildningar inom exempelvis handel, e-handel, logistik, ekonomi, försäljning och företagande.

Kurser inom Handels- och administrations-programmet

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100


 

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

400

Entreprenörskap

100

Servicekunskap

100

Branschkunskap inom handel och administration

100

Information och kommunikation

100

 

INRIKTNINGAR     

500

HANDEL OCH SERVICE


Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

100

 

PROGRAMFÖRDJUPNING

700

Paket med 300-500 poäng programfördjupningskurser beroende på vald profil.
Obligatorisk programfördjupning:
Företagsekonomi 1
Svenska 2/svenska som andraspråk 2
Medier, samhälle och kommunikation
Handel- och specialisering


 

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG:
Per-Håkan Jonestrand, 0470-418 09,
per-hakan.jonestrand@vaxjo.se