Yrkesintroduktion

Kungsmadskolan

Lorem ipsus Lorem ipsus Lorem ipsus Lorem ipsus Lorem ipsus Lorem ipsus

Alt-text för bilden.

Bildtext.

Lorem ipsus Lorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusvvLorem ipsusvvvLorem ipsusvvvLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusv

Inriktningar

Lorem ipsus

Inriktning? 1

Lorem ipsus Lorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusvvLorem ipsusvvvLorem ipsusvvvLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusv

Inriktning? 2

Lorem ipsus Lorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusvvLorem ipsusvvvLorem ipsusvvvLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusv

Efter programmet

Lorem ipsus Lorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusvvLorem ipsusvvvLorem ipsusvvvLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusv Lorem ipsus Lorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusvvLorem ipsusvvvLorem ipsusvvvLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusLorem ipsusv

Kurser inom Yrkesintroduktion

Lastbil och mobila maskiner, personbil, karosseri och lackering

Yrkesprogram

Poäng

Tabell över gymnasiegemensamma ämnen som ingår i programmet.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

Engelska 5

100

Historia 1a

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a

50

Religionskunskap 1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

50

Tabell över programgemensamma karaktärsämnen som ingår i programmet.

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

400

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik – introduktion

200

Tabell över kurser som ingår i de olika inriktningarna.

INRIKTNINGAR     600

1150

KAROSSERI OCH LACKERING


    Lackeringsteknik-introduktion

200

    Riktningsteknik-introduktion

200

LASTBIL OCH MOBILA MASKINER


     Verkstad och teknik

100

     Service och underhåll 1

100

Service och underhåll 2

100

Basteknik 

100

PERSONBIL


Basteknik 

100

Verkstad och elteknik

100

Service och underhåll 1

100

Service och underhåll 2

100

Tabell över kurser som går att välja som programfördjupning.

PROGRAMFÖRDJUPNING

700

Fordonskurser inom vald inriktning
Valbar programfördjupning:
Engelska 6


Tabell över kurser som är valbara som inviduellt val.

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG REKTOR:
Kristina Hallberg, 0470-79 60 64, kristina.hallberg@vaxjo.se