Barn- och fritids­programmet

Teknikum

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som tänker dig en framtid där du arbetar med människors lärande och utveckling i olika åldrar. Som barnskötare eller elevassistent inom barnomsorg, fritidsverksamhet eller det sociala yrkesområdet som väktare. Du får även möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet inom programmets ram.

OBS! Skolverket har aviserat förändringar i programmet från och med läsåret 21/22. Mer information om förändringar i programmet publiceras inom kort.

Du lär du dig här om yrkesområden där människor står i centrum. Utbildningen ger dig kunskap om och en fördjupad förståelse för människors agerande i olika situationer. Du får kunskap om människors socialisation och samspel. Samverkan, samarbete och kommunikation är viktiga begrepp i utbildningen. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) knyter ihop teori och praktik och omfattar minst 15 veckor av utbildningstiden. Under din APL kommer du att träffa människor i olika åldrar. För att få stöd i dina studier har du tillgång till ett digitalt verktyg som du får låna av skolan under utbildningen.

Inriktningar

Pedagogiskt och socialt arbete

För dig som har intresse av att arbeta med yngre barn eller människor med olika svårigheter, eller som har intresse av sociala processer och förhållanden inom socialpolitiska områden. Du lär dig dels pedagogiska arbetsformer för att stärka människors utveckling och lärande, men också att analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och deras möjligheter att utvecklas. Du lär dig också att organisera och leda grupper inom barn- och fritidsverksamhet, samt problemlösning och handlingsberedskap. Efter gymnasiet kan du söka jobb som barnskötare inom förskoleverksamhet eller elevassistent inom skolverksamhet. Du kan också arbeta med personer med funktionsnedsättning inom omsorgen.

Pedagogiskt och socialt arbete - lärling

Inriktningen för dig som är intresserad av mer APL. Det innebär att du gör hälften av din utbildning ute på en praktikplats. Två dagar i veckan har du teoretisk undervisning på skolan tillsammans med BF-klassen och tre dagar i veckan har du praktik på en arbetsplats.

Läs mer om lärlingsutbildning här.

Idrottsprofil

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott.

Läs mer om Växjö Idrottsgymnasium

Efter programmet

Du blir väl förberedd för den yrkesinriktning som du har valt. Om du har valt pedagogisk inriktning är du utbildad barnskötare och elevassistent, Oavsett inriktning är du också behörig att söka jobb som stödassistent. Väljer du social inriktning har du efter programmet en godkänd väktargrundutbildning. Båda innebär att du är anställningsbar direkt efter gymnasiet. Du kan genom tillval få bredare behörighet för att studera vidare för att till exempel bli förskollärare, fritidspedagog, socionom, polis, sjuksköterska eller lärare.

Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet

Utskriftsvänlig pdf av programplanPDF

Pedagogiskt och socialt arbete

Yrkesprogram

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100


PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

700

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

 


INRIKTNINGAR     

300

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE - LÄRLING


Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200PROGRAMFÖRDJUPNING

600

Till exempel:


Psykologi 1

50

Svenska 3/svenska som andraspråk 3

100

Specialpedagogik 1 och 2

200

Bevakning och säkerhet

300

Historia 1a, 2

50

 

INDIVIDUELLT VAL

100

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG:
Joel Esaiasson, 0470-418 67, joel.esaiasson@vaxjo.se