Barn- och fritids­programmet

Teknikum

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som tänker dig en framtid där du arbetar med människors lärande och utveckling i olika åldrar. Exempelvis som barnskötare eller elevassistent inom barnomsorg, fritidsverksamhet eller som personlig assistent åt personer med funktionsnedsättning inom omsorgen. Du får även möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet inom programmets ram.

YouTube Visningbild

Du lär dig här om yrkesområden där människor står i centrum. Utbildningen ger dig kunskap om och en fördjupad förståelse för människors agerande i olika situationer. Du får kunskap om människors socialisation och samspel. Samverkan, samarbete och kommunikation är viktiga begrepp i utbildningen. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) knyter ihop teori och praktik och omfattar minst 15 veckor av utbildningstiden. Kommunstyrelsen i Växjö har beslutat att alla elever som ska gå ut på APL inom barn- och fritidsprogrammet måste beställa ett fullständigt utdrag ur polisens belastningsregister, och lämna in det oöppnat när de kommer till APL-arbetsplatsen. Under din APL kommer du att träffa människor i olika åldrar, För att få stöd i dina studier har du tillgång till ett digitalt verktyg som du får låna av skolan under utbildningen.

Inriktningar

Pedagogiskt och socialt arbete

För dig som har intresse av att arbeta med yngre barn eller människor med olika svårigheter, eller som har intresse av sociala processer och förhållanden inom socialpolitiska områden. Du lär dig dels pedagogiska arbetsformer för att stärka människors utveckling och lärande, men också att analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och deras möjligheter att utvecklas. Du lär dig också att organisera och leda grupper inom barn- och fritidsverksamhet, samt problemlösning och handlingsberedskap. Efter gymnasiet kan du söka jobb som barnskötare inom förskoleverksamhet eller elevassistent inom skolverksamhet. Du kan också arbeta med personer med funktionsnedsättning inom omsorgen.


Titta och lyssna på intervjun med Ella Månsson som läser barn- och fritidsprogrammet med målet att bli barnskötare.

YouTube Visningbild

Pedagogiskt och socialt arbete - lärling

Inriktningen för dig som är intresserad av mer APL. Det innebär att du gör hälften av din utbildning ute på en praktikplats. Två dagar i veckan har du teoretisk undervisning på skolan tillsammans med BF-klassen och tre dagar i veckan har du praktik på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning - ett annat sätt att gå ett yrkesprogram

Titta och lyssna på intervjun med Batul Al Harbaji som läser barn- och fritidsprogrammet med inriktning lärling.

YouTube Visningbild

Idrottsprofil

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott. Du kan inte kombinera idrott med vår lärlingsutbildning.

Växjö Idrottsgymnasium

Efter programmet

Du blir väl förberedd för den yrkesinriktning som du väljer. Båda innebär att du är anställningsbar direkt efter gymnasiet. Du kan genom tillval få bredare behörighet för att studera vidare för att till exempel bli förskollärare, fritidspedagog, socionom, sjuksköterska eller lärare.

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100


PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

700

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

 


INRIKTNINGSGEMENSAMMA ÄMNEN     

300

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE - LÄRLING, SKOLFÖRLAGT


Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete 1

100PROGRAMFÖRDJUPNING

600Elevassistent:


Aktivitetsledarskap

100

Kost och hälsa

100

Tillämpad programmering

100

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Svenska 3

100Barnskötare:


Barns lärande och växande

100

Kost och hälsa

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Tillämpad programmering

100

Svenska 3

100Lärling:


Barns lärande och växande

100

Kost och hälsa

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Tillämpad programmering

100


INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG:
Joel Esaiasson, 0470-418 67, joel.esaiasson@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den