Maja Johansson, Wilma Leszko-Eliasson

Social inriktning, pedagogisk inrikting

På Barn- och fritidsprogrammet finns två inriktningar som skiljer
sig rätt mycket åt, men har det gemensamt att man utbildar sig för
att jobba med människor. Maja valde social inriktning för att hon är intresserad av att arbeta som väktare. Wilmas största intresse är däremot barn och efter studenten kan hon söka jobb som barnskötare.
Under praktiken har de blivit mer övertygade om att den inriktning
de valt passar dem bra.
– Jag har varit i en förskoleklass, och det är väl inte det jag vill
jobba med i framtiden, säger Maja.

Hennes framtidsplan är att efter att ha jobbat som väktare kunna
söka till Polishögskolan och därför kompletterar hon sin utbildning
med att läsa till kursen engelska 6.

För Wilma blev praktiken på en förskola ett kvitto på att hon
valt rätt, men hon siktar också på att vidareutbilda sig och vill så småningom bli förskolelärare. Hon tycker att man ska följa sin egen dröm när det gäller gymnasieprogram, vilket Maja håller med om.
– Många gör som kompisarna, men man ska välja det man själv vill, konstaterar hon.

Sidan uppdaterades den