Emma Arvidsson

Informations- och medieteknik

För Emma var det intresset för matte och fysik som fick henne att välja
Teknikprogrammet. Hon valde inriktningen informationsteknik som hon tycker är både kul och intressant. Efter gymnasiet tänker Emma läsare vidare, kanske till ingenjör, men vill först hitta på något annat ett tag. Frans funderar på att läsa det fjärde året TE4, men har inte bestämt sig än. Att välja det man själv är intresserad av tycker båda är viktigt och ta reda på mer om de olika programmen på Öppet hus.
– Jag bestämde mig för Teknikprogrammet efter att ha varit på Öppet
hus, berättar Emma.