Teknikum e-sport

E-sport som programprofil erbjuds på Teknikums samtliga gymnasieutbildningar. E-sport som programprofilering ger dig som elev möjlighet att utveckla din förmåga inom ditt e-sportsutövande. Du får ett etiskt förhållningssätt till idrott och det egna idrottsutövandet. Samtidigt finns utrymme att behandla profileringskursernas innehåll utifrån e-sportens specifika villkor.

Skolan erbjuder ett särskilt rum där eleverna kan planera, utöva och utvärdera sin idrott. Eleverna får undervisning av idrottslärare, men de har också tillgång till en coach med specialkunskaper som kan undervisa både teoretiskt och praktiskt, samt följa upp elevernas utveckling i e-sporten.

Undervisningen sker i Teknikums dedikerade e-sportssal där fokus kommer ligga på det valda spelets taktik, tekniker och teori. Utöver det kommer lektionerna fokusera på både fysiska och psykiska aspekter av ett esportsutövande. Esport är en koncentrationssport och innebär att man måste upprätthålla ett gott fysiskt skick. Du kommer att ha en schemalagd lektion med coach inom ditt valda spel (idrott och hälsa 1 - specialisering) i veckan och en lektion med idrottslärare (träningslära 1) med fokus på allsidig och individuell träning. Med en varierad och allsidig träning skapas de bästa förutsättningarna för att prestera inom esport. I undervisningen behandlas även ergonomi, stresshantering och målbildsträning.

De kurser som ingår i profilen är:

  • Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100p (Utökad)
  • Träningslära 1, 100p (Utökad)

Profilen kan läsas som Lokalt godkänd idrottsutbildning (LIU), som Individuellt valt ämne (IVÄ) eller som utökat program. Av dessa läses LIU och IVÄ inom ramen för ordinarie utbildning på 2 500 gymnasiepoäng. E-sportsprofil som utökat program innebär en omfattning på 2 700 gymnasiepoäng. Lektionstid förläggs utanför ordinarie schema och kombineras med fysisk och mental träning i stor omfattning.

Antagning

Antagning till programprofilen e-sport sker genom ett särskilt antagningsförfarande. Det finns möjlighet att söka profilen på alla nationella program på Teknikum. Ansökan till e-sportsprofilen sker efter ansökan till respektive gymnasieprogram. Man söker alltså gymnasieutbildning på vanligt sätt, och gör därefter en tilläggsansökan för e-sportsprofilen.

Du kommer i ansökningen ange vilket spel du vill rikta dig mot (CSGO eller League of legends). Du behöver kunna utöva ditt spel även hemma på din egna utrustning för träning och eventuella tävlingar utöver lektionstillfällena. Det är av större vikt att du är engagerad och motiverad att utvecklas i ditt valda spel snarare än vilken skicklighetsnivå du besitter.

Om Teknikum e-sport på teknikum.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den