Vård- och omsorgs­programmet

Teknikum

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som i ditt framtida arbetsliv vill arbeta med människor.

I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver stöd och hjälp i något av livets olika skeden.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram, men från höstterminen 2023 ingår grundläggande behörighet per automatik. Programmet är 2700 kurspoäng, och eleverna läser svenska 3 och engelska 6 automatiskt om det inte aktivt väljs bort.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ger dig möjlighet att prova på olika yrkesinriktningar inom branschen. APL genomförs under totalt 21 veckor, och kommunstyrelsen i Växjö har beslutat att alla elever som går ut på APL inom vård och omsorg måste beställa ett fullständigt utdrag ur polisens belastningsregister och lämna in det oöppnat när de kommer till APL-arbetsplatsen. Under dessa praktikveckor får du erfarenhet av många arbetsuppgifter inom olika områden, till exempel akutsjukvård. På Teknikum använder vi självklart högaktuell IT-teknik inom området. Vi är dessutom kvalitetscertifierade av Vård-och omsorgscollege, vilket bland annat betyder att vi har ett nära samarbete med branschen.

Fördjupningar

Tidigare har utbildingen haft två fördjupningar - högskoleinriktad eller yrkesinriktad fördjupning- men från och med höstterminen 2023, läser eleverna båda dessa fördjupningar per automatik, vilket utökar programmet till 2700 poäng, istället för 2500. Den högskoleinriktade fördjupningen som ger svenska 3 och engelska 6 har blivit medtagen som standard i programmet, så om en elev inte är intresserad av att läsa dessa kurser- eller 2700 kurspoäng - får den ta bort dem med ett aktivt val. Om eleven väljer att ta bort dessa kurser

Idrottsprofil

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott.

Växjö Idrottsgymnasium.

Efter programmet

Efter programmet har du en yrkesutbildning inom vård och omsorg. Du kan anställas som till exempel undersköterska, skötare eller personlig assistent. Behovet av personal inom vård- och omsorgsyrkena är stort, vilket gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. Du som väljer högskoleförberedande fördjupning har möjlighet att direkt studera vidare på universitet eller högskola till bland annat sjuksköterska, socionom, lärare, sjukgymnast, arbetsterapeut, fysioterapeut, polis eller psykolog.

Poäng


GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

100

Religionskunskap

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

50

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100


PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

1300

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykologi 1

50

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Tabell över kurser som ingår i de olika inriktningarna.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

200

Elevens val:


Friskvård och hälsa/Räddningsmedicin

100

Räddningsmedicin/Rättpsykiatri

100


INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG:
Sara Johansson, 0470-433 06, sara.johansson4@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den