Mimmi Wigstrand, Feras Yagob

Vård- och omsorg, lärning/vård- och omsorg

Mimmi visste att hon ville jobba inom vården, som flera andra i
hennes familj, och Feras tyckte det verkade intressant att arbeta
nära människor. Redan under ettan hann de med praktik på var
sitt äldreboende. Det var en erfarenhet som både gav mersmak, och
sommarjobb.
– Jag gillade att jobba med de äldre. Man får mer respekt för
dem också när man träffar dem på det sättet. Jag gillade också att
vara ute på en arbetsplats. Det fick mig att välja lärlingsutbildning
i tvåan. Det är ett jättebra sätt att komma ut i arbetslivet mer och
skaffa sig erfarenhet samtidigt som man pluggar, säger Feras.

Även om det lockar att kunna börja jobba direkt efter utbildningen
har de också andra planer för framtiden.
– Jag vill plugga vidare till sjuksköterska och jobba i ambulans,
säger Mimmi.
– Sjuksköterska vill jag också bli, men är inte säker på vilken
inriktning, fortsätter Feras.

De enas om att det finns stora valmöjligheter efter utbildningen
och båda skulle också kunna tänka sig en framtid som polis.
– Om man väljer det här programmet ska man ha ett intresse för
människor, och när man väljer till gymnasiet ska man välja något
man har intresse för, tipsar Feras.