VVS- och fastighets­programmet

Teknikum

VVS- och fastighetsprogrammet ger en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom värme, ventilation och sanitet. Du får kunskaper inom drift och underhåll av tekniska system. Du får även förståelse för sambandet mellan teknik och energianvändning ur ett miljömedvetet perspektiv. Om du vill kan du läsa till grundläggande behörighet för vidare studier.

YouTube Visningbild

I utbildningen ingår att arbeta praktiskt med service, underhåll, installation, drift och produktion inom energiområdet. Viktiga delar av utbildningen är att förstå och arbeta efter ritningar, kopplingsscheman, säkerhetsbestämmelser och att få en kvalitetsmedvetenhet. Du lär dig dessutom att använda energi så effektivt och miljövänligt som möjligt. Inom utbildningen får du utveckla dina tekniska färdigheter, din planerings- och utvärderingsförmåga samt din förmåga att kommunicera och dokumentera. Den tekniska utvecklingen inom yrkesområdet är i ständig förändring och därför bör man i branschen vara flexibel och ha en bred teknisk kunskapsbas. Branscherna lägger i dag stor vikt vid att kunna samarbeta i lag, vara flexibel och ha förmåga att lösa problem i det vardagliga arbetet.

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) knyter ihop teori och praktik. Det är på arbetsplatsen där du gör din APL som du skapar din yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen. APL för skolförlagd utbildning omfattar 17 veckor av utbildningstiden. För lärlingsförlagd utbildning genomförs APL tre av veckans fem dagar i årskurs 2 och årskurs 3. För att få stöd i dina studier har du tillgång till ett eget digitalt verktyg som du får låna av skolan under utbildningstiden.

Denna utbildning är ett branschcertifierat VVS-college.

VVS-montör - skolförlagd

Om du väljer inriktning VVS-montör är utbildningen skolförlagd med 17 veckors APL på en arbetsplats. Det krävs att du under gymnasietiden gör dig själv anställningsbar för att ha möjligheten att gå vidare som VVS-lärling efter din utbildning på gymnasiet. Att vara VVS-lärling innebär att du fortsätter att utbilda dig inom ditt yrkesområde på en arbetsplats för att bli certifierad. Den eftergymnasiala lärlingstiden på ett företag är ungefär två år.

Titta och lyssna på Elias Gustafsson som läser VVS- och fastighetsprogrammet på Teknikum.

YouTube Visningbild

Fastighetsskötare - gymnasial lärling

Om du väljer inriktning fastighet är utbildning förlagd både i skolan och ute på en arbetsplats. Du läser i skolan hela år 1. I år 2 och år 3 läser du i skolan två dagar och är ute på en arbetsplats tre dagar i veckan. Företaget ger dig alltså kunskaper som kursplaner från Skolverket kräver. För att arbeta som fastighetsskötare krävs ingen eftergymnasial utbildning. Det som krävs är att du gör dig själv anställningsbar. Du kan börja arbeta direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Lärlingsutbildning - ett annat sätt att gå ett yrkesprogram

Ventilationsmontör - gymnasial lärling

Om du väljer inriktning ventilationsmontör är utbildningen förlagd både i skolan och ute på en arbetsplats. Du läser i skolan hela år 1. I år 2 och 3 läser du i skolan två dagar och är ute på arbetsplatsen tre dagar i veckan. Företaget ger dig alltså de kunskaper som kursplaner från Skolverket kräver. För att bli certifierad ventilationsmontör krävs en eftergymnasial lärlingstid. Det krävs att du gör dig själv anställningsbar.

Lärlingsutbildning - ett annat sätt att gå ett yrkesprogram

Titta och lyssna på Farah Musa som läser VVS- och fastighetsprogrammet.

YouTube Visningbild

Efter programmet

Den tekniska grundkunskap du får inom programmet är användbar inom många områden. VVS-inriktningen ger dig möjlighet att arbeta som eftergymnasial VVS-lärling direkt efter avslutad utbildning för att sedan jobba för att bli certifierad VVS-montör. Inriktning ventilationsmontör ger dig möjlighet att börja arbeta som eftergymnasial ventilationslärling för att efter det satsa på att bli branschcertifierad. Inriktning fastighetsskötsel ger dig möjlighet arbeta direkt efter slutförd utbildning.

Du blir, oavsett inriktning, behörig till yrkeshögskola.

Du som vill läsa vidare på högskolenivå kan under utbildningstiden skaffa dig grundläggande behörighet genom att välja till de kurser som krävs.

YouTube Visningbild

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

 

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

400

Elkraftteknik

100

Systemuppbyggnad

100

Värmelära

100

Verktygs- och materialhantering

100


INRIKTNINGAR     

400

VVS-MONTÖR, SKOLFÖRLAGD


Entreprenadteknik

100

Sanitetsteknik

100

VVS svets och lödning rör

100

Värmeteknik 1

100FASTIGHETSSKÖTARE - LÄRLING


Fastighetsförvaltning

100

Fastighetsservice - byggnader

100

VENTILATIONSMONTÖR - LÄRLING


Ventilationsisolering

100

Ventilationsmontering 1

100

Ventilationsmontering 2

200

Ventilationsservice

100PROGRAMFÖRDJUPNING

800

Till exempel:
Engelska 6/Entreprenörskap
Sanitetsteknik 2
VVS-gassvetsning
VVS-isolering
VVS-teknik
Värmeteknik 2
Luftströmning 200
Luftbehandlingssystem
Fastighetsservice - VVS
Fastighetsservice - ytor


Tabell över individuellt val och poäng

INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG:
Malin Arvidsson, 0470-79 64 12, malin.arvidsson@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den