VVS- och fastighets­programmet

Teknikum

VVS- och fastighetsprogrammet ger en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom värme, ventilation och sanitet. Du får kunskaper inom drift och underhåll av tekniska system. Du får även förståelse för sambandet mellan teknik och energianvändning ur ett miljömedvetet perspektiv. Från höstterminen 2023 ingår också kurserna som ger grundläggande behörighet till högskolan - svenska/svenska som andraspråk 2, 3 och engelska 6 - automatiskt som utökade kurser i programmet. Bra för dig som tänkt läsa vidare på universitet efter programmet, men det är också möjligt att välja bort om universitetet inte är ett mål.

I utbildningen ingår att arbeta praktiskt med service, underhåll, installation, drift och produktion inom energiområdet. Viktiga delar av utbildningen är att förstå och arbeta efter ritningar, kopplingsscheman, säkerhetsbestämmelser och att få en kvalitetsmedvetenhet. Du lär dig dessutom att använda energi så effektivt och miljövänligt som möjligt. Inom utbildningen får du utveckla dina tekniska färdigheter, din planerings- och utvärderingsförmåga samt din förmåga att kommunicera och dokumentera. Den tekniska utvecklingen inom yrkesområdet är i ständig förändring och därför bör man i branschen vara flexibel och ha en bred teknisk kunskapsbas. Branscherna lägger i dag stor vikt vid att kunna samarbeta i lag, vara flexibel och ha förmåga att lösa problem i det vardagliga arbetet.

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) knyter ihop teori och praktik. Det är på arbetsplatsen där du gör din APL som du skapar din yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen.

VVS-montör

VVS-montör är en utbildning med 17 veckors APL på en arbetsplats. Det krävs att du under gymnasietiden gör dig själv anställningsbar för att ha möjligheten att gå vidare som VVS-lärling efter din utbildning på gymnasiet. Att vara VVS-lärling innebär att du fortsätter att utbilda dig inom ditt yrkesområde på en arbetsplats för att bli certifierad. Den eftergymnasiala lärlingstiden på ett företag är ungefär två år.

Efter programmet

Den tekniska grundkunskap du får inom programmet är användbar inom många områden. VVS-inriktningen ger dig möjlighet att arbeta som eftergymnasial VVS-lärling direkt efter avslutad utbildning för att sedan jobba för att bli certifierad VVS-montör. Inriktning ventilationsmontör ger dig möjlighet att börja arbeta som eftergymnasial ventilationslärling för att efter det satsa på att bli branschcertifierad. Inriktning fastighetsskötsel ger dig möjlighet arbeta direkt efter slutförd utbildning.

Du blir, oavsett inriktning, behörig till yrkeshögskola.

Du som vill läsa vidare på högskolenivå har med tre kurser som ger grundläggande högskolebehörighet per automatik. Dessa kurser - svenska/svenska som andraspråk 2 och 3, och engelska 6 - ligger numera som utökade kurser på programmet. Detta innebär att elever som börjar VVS- och Fastighetsprogrammet läser 2800 kurspoäng, snarare än de tidigare 2500 kurspoängen. För den som inte är intresserad av högskola finns alternativet att ta bort dessa utökade kurser, och läsa 2500 kurspoäng. 

Poäng


GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

 

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

400

Elkraftteknik

100

Systemuppbyggnad

100

Värmelära

100

Verktygs- och materialhantering

100


INRIKTNINGSKURSER

400

Entreprenadsteknik

100

Sanitetsteknik 1

100

Värmeteknik 1

100

VVS svets och lödning rör

100PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER

900/700

Till exempel:


Entreprenörskap

100

Injusteringsteknik

100

VVS-isolering

100

Sanitetsteknik 2

100

Värmeteknik 2

100

VVS gassvetsning

100

VVS svets och lödning rör

100

VVS-teknik

200

 

INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2800

PROGRAMANSVARIG:
Malin Arvidsson, 0470-79 64 12, malin.arvidsson@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den