Så är ett program uppbyggt

Här har vi samlat information till dig för att lättare och mer överskådligt få en bild av hur ett gymnasieprogram är uppbyggt med alla dess delar. Hoppas informationen hjälper dig.

Poäng

Yrkesprogrammen omfattar mellan 2700-2800 poäng och de högskoleförberedande programmen omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Dessa poäng är uppdelade på gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete. Samtliga ämnen är indelade i kurser. Betyg sätts när kursen är avslutad.

Gymnasiegemensamma ämnen

I alla program finns en kärna av ämnen som är lika för alla som går programmet, så kallade gymnasiegemensamma ämnen. För ett yrkesprogram är det 900 poäng och för de högskoleförberedande programmen är det mellan 1 150–1 250 poäng.

Programgemensamma karaktärsämnen

Karaktärsämnen är de ämnen som är speciella för varje program. På yrkesprogrammen utgörs karaktärsämnena av teoretiska och/eller praktiska yrkesämnen och på de högskoleförberedande programmen utgörs de av fördjupade teorikurser. Kurserna har olika omfattning på programmen.

Inriktningskurser

Inriktningskurser är de kurser som är speciella för de olika inriktningarna som finns inom programmen. Inriktningskurser kan börja första, andra eller tredje året. Kurserna har olika omfattning på de olika programmen.

Programfördjupningar

På varje program finns det programfördjupningar. Omfattningen varierar beroende på vilket program du väljer. Det är skolan som sätter ihop programfördjupningskurserna och de startar om intresset är tillräckligt stort. Ibland är kurserna bestämda av skolan och ibland får du själv välja vad du vill fördjupa dig i. Går du ett högskoleförberedande program kan du inom programfördjupningarna läsa kurser som ger bredare högskolebehörighet eller en fördjupning inom programmet. Går du ett yrkesprogram är programfördjupningarna kopplade till de krav som arbetslivet och branscherna ställer. Information om vilka programfördjupningar som kan erbjudas hittar du i poängplanen för respektive program.

Individuellt val

Individuellt val ingår i alla utbildningar och består av kurser som motsvarar sammanlagt 200 poäng. Du väljer själv vilka kurser du vill läsa utifrån ett givet kursutbud. Detta för att du ska kunna fördjupa dig i något du är speciellt intresserad av och för att du ska kunna utforma din egen utbildning. Genom det individuella valet ges du också möjlighet att läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller universitet. De kommunala gymnasieskolorna samarbetar för att öka utbudet av kurser

Här får du veta hur poängen är uppbyggda för yrkesprogram och högskoleförberedande program:

Lista över yrkesprogram

Så här är ett yrkesprogram uppbyggt

Innehåll

Antal poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

900 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen

Minst 400 poäng

Inriktningar

Minst 400 poäng

Programfördjupning

Högst 900 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

TOTALT:

2700-2800 poäng

Lista över högskoleförberedande program

Så här är ett högskoleförberedande program uppbyggt

Innehåll

Antal poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

1150-1250 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen

250-450 poäng

Inriktningar

300-600 poäng

Programfördjupning

200-400 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

TOTALT:

2500 poäng

Sidan uppdaterades den