Samhälls­vetenskaps­programmet

Kungsmadskolan

Är du intresserad av hur människan tänker och fungerar? Hur vi utvecklas och formar vår identitet i samspel med andra människor och samhällen? Då är samhällsprogrammet något för dig.

Samhällsprogrammen ger en bred behörighet till dig som efter gymnasiet vill studera vidare på högskola och universitet. Här lär du dig om hur människan fungerar i olika samhällen. Om hur individ, grupp och samhällen samspelar och utvecklas. Du lär dig om Sverige och omvärlden. På programmet utvecklar du din förmåga att reflektera och diskutera.

Din skoldag är viktig för oss och det samspel som sker mellan dig, dina klasskamrater och lärare tror vi främjar din analysförmåga och kreativitet. Du får arbeta både självständigt och i grupp. Vårt fokus genom hela din utbildning är att du ska vara väl förberedd för vidare studier vid högskola och universitet. Genom att vi samverkar mellan olika ämnen på programmet blir dina studiers helhet tydligare. Med verktyg som vetenskapligt skrivande, diskussion och analys fördjupar du dina kunskaper om din egen och andras situation i världen. Förutom karaktärskurserna är studier i svenska, engelska och moderna språk viktiga inslag i utbildningen.

Inriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning med beteendevetenskap fokuserar på att bredda förståelsen av hur människan fungerar i samspel med andra och hur gruppen och samhället formas av individen. På Kungsmadskolan kan du läsa inriktningen på tre olika sätt. Du söker detta i samband med ditt gymnasieval.

Beteendevetenskap

Är du intresserad av ämnen som sociologi, psykologi, filosofi och kommunikation? Då är studier i beteendetenskap något för dig. Hos oss tar du klivet in i den samhällsvetenskapliga världen och förbereder dig för framtida studier. Här studerar du samhället ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. Ledarskapskursen utvecklar dina ledaregenskaper och kursen i retorik förbereder dig för att bli en god talare under skoltiden och i det framtida yrkeslivet.

Beteendevetenskap med profil mot ledarskap, motion, hälsa och idrott

Är du dessutom intresserad av hur ledarskap, motion, hälsa och idrott påverkas och påverkar samhället? Då kan du den här profilen vara något för dig. Här får du diskutera och analysera den roll ledarskap, motion, hälsa och idrott har i samhället. Du får även planera och genomföra fysiska aktiviteter, få kunskap om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Du får även etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till hälso-, idrotts- och motionsutövande. Tillsammans med dina klasskompisar planerar och genomför du praktiska ledarskapsprojekt. 

Beteendevetenskap med idrottsprofil (RIG/NIU/LIU)

Eller är du aktiv idrottare och vill kombinera träning ihop med studier i bland annat sociologi, psykologi, filosofi och kommunikation? Då kan vår idrottsprofil vara något för dig. Profilen är en del av Växjö Idrottsgymnasium.

Idrottsprofil

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott.

Läs mer om Växjö Idrottsgymnasium

Efter programmet

Programmet är högskoleförberedande och ger dig en bra grund för fortsatta studier inom beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Du kan exempelvis läsa vidare till civilekonom, sjukgymnast, lärare, socionom, polis eller jurist. Breda språkkunskaper ger dig möjlighet till fortsatta studier utomlands och kanske ett utlandsjobb i framtiden.

Kurser inom Samhällsvetenskapsprogrammet

Utskriftsvänlig pdf av programplanPDF

Beteendevetenskap, idrottsledarprofil

Högskoleförberedande

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

 

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

300

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Tabell över kurser som ingår i de olika inriktningarna.

INRIKTNINGAR     

450

BETEENDEVETENSKAP


Ledarskap och organisation

100

Kommunikation 

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100BETEENDEVETENSKAP MED IDROTTSLEDARPROFIL


Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100


PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Till exempel:
Internationella relationer
Matematik 3b
Naturkunskap 2
Retorik (obligatorisk)INDIVIDUELLT VAL

200

Du som läser med idrottsprofil har obligatoriskt individuellt val
Idrott och hälsa – specialisering 1, 2

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG:
Ellinor Svensson, 0470-419 81, ellinor.svensson@vaxjo.se