Samhälls­vetenskaps­programmet

Kungsmadskolan

Är du intresserad av hur människan tänker och fungerar? Hur vi utvecklas och formar vår identitet i samspel med andra människor och samhällen? Då är samhällsprogrammet något för dig.

YouTube Visningbild

Samhällsprogrammet ger en bred behörighet till dig som efter gymnasiet vill studera vidare på högskola och universitet. Här lär du dig om hur människan fungerar i olika sammanhang. Om hur individ, grupp och samhällen samspelar och utvecklas. Du lär dig om Sverige och omvärlden. På programmet utvecklar du din förmåga att reflektera och diskutera.

Din skoldag är viktig för oss och det samspel som sker mellan dig, dina klasskamrater och lärare tror vi främjar din studieförmåga och kreativitet. Du får arbeta både självständigt och i grupp. Vårt fokus genom hela din utbildning är att du ska vara väl förberedd för vidare studier vid högskola och universitet. Genom att vi samverkar mellan olika ämnen på programmet blir dina studiers helhet tydligare. Med verktyg som vetenskapligt skrivande, diskussion och analys fördjupar du dina kunskaper om din egen och andras situation i världen. Förutom karaktärskurserna är studier i svenska, engelska och moderna språk viktiga inslag i utbildningen.

Inriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning med beteendevetenskap fokuserar på att bredda förståelsen av hur människan fungerar i samspel med andra och hur gruppen och samhället formas av individen. På Kungsmadskolan kan du läsa inriktningen med eller utan idrottsprofil.

Beteendevetenskap

Är du intresserad av ämnen som sociologi, psykologi, filosofi och kommunikation? Då är studier i beteendevetenskap något för dig. Hos oss tar du klivet in i den samhällsvetenskapliga världen och förbereder dig för framtida studier. Här studerar du samhället ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. Det finns även möjlighet att få fördjupning i kurser som kriminologi, demokrati, hållbarhet och framtid samt retorik.

Beteendevetenskap med idrottsprofil (RIG/NIU/LIU)

Är du aktiv idrottare och vill kombinera träning ihop med studier i bland annat sociologi, psykologi, filosofi och kommunikation? Då kan vår idrottsprofil vara något för dig. Profilen är en del av Växjö Idrottsgymnasium.

Musiktillägg

För elever som inte läser programmet med idrottsprofil, så går det att kombinera det med musiktillägget.

Efter programmet

Programmet är högskoleförberedande och ger dig en bra grund för fortsatta studier inom beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Du kan exempelvis läsa vidare till civilekonom, sjukgymnast, lärare, socionom, polis eller jurist. Breda språkkunskaper ger dig möjlighet till fortsatta studier utomlands och kanske ett utlandsjobb i framtiden.

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

 

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

300

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Tabell över kurser som ingår i de olika inriktningarna.

INRIKTNING   

450

BETEENDEVETENSKAP


Ledarskap och organisation

100

Kommunikation 

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100
PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Retorik (obligatorisk)

Till exempel:
Matematik 3b
Naturkunskap 2

Engelska 7

KriminologiINDIVIDUELLT VAL

200

Du som läser programmet utan idrottsprofil söker kurser i vårt ordinarie utbud


Idrottsprofil


Obligatoriska kurser inom vald idrott


GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

Sidan uppdaterades den