IT-Utbildningar

Teknikum

Kunskaper inom IT efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden. På Teknikum erbjuder vi länets största utbud av IT-kurser. Du får en bred utbildning som lägger grunden för många kvalificerade yrken inom IT-området.

På Teknikum finns tre IT-inriktningar

  • Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik
  • El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik
  • Gymnasieingenjörsutbildning

Genom att välja någon av dessa tre utbildningar inom IT får du tillgång till länets största utbud av datakurser. Du kan lära dig programmering och design av både enkla och avancerade webbsidor och databashantering. Du kan dessutom lära dig hur datorer kommunicerar med switchar och routrar och hur man samordnar ett företags datorer genom ITIL. Då nätverk idag är globala är informationssäkerhet en central del genom hela utbildningen.

Genom ditt individuella val kan du fördjupa din kunskap ytterligare inom ditt intresseområde. Som Cisco-akademi har Teknikum nätverksutbildning som leder till internationell Ciscocertifiering (CCNA) – en riktig fördjupning i internets uppbyggnad och tekniken bakom. Genom programmeringskurserna programmering 1 och 2 får du en gradvis djupare kunskap i programmering, olika språk, datastrukturer och färdighet att göra egna program.

I programmering 2 arbetar du med objektorienterad programutveckling i egna större projekt. Du kan skapa egna ”appar” eller jobba med spelprogrammering eller andra spännande utmaningar inom ramen för kurserna. I ämnet webbutveckling får du lära dig hur webbsidor är uppbyggda. Söker du el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik får du en mer praktisk, yrkesförberedande utbildning än på den mer teoretiska utbildningen på Teknikprogrammet.

Efter gymnasiet

IT-inriktningarna ger goda grunder för kvalificerade arbeten såsom designer, webbprogrammerare, nätverkstekniker, art director, systemerare, programmerare och IT-samordnare. Läser du teknikprogrammet får du också en mycket bra grund för vidare studier.

El- och med inriktning dator- och kommunikationsteknik,
Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik,

Högskoleförberedande

Poäng

Tabell över gymnasiegemensamma ämnen som ingår i programmet.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN


(Se respektive program)


Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik

Högskoleförberedande

Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1
Gränssnittsdesign
Programmering2
Tillämpad programmering

El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik

Yrkesförberedande

Till exempel:
Administration av nätverks- och serverutrustning 100
Datorteknik 1 100
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknik 100
Nätverksteknologier 100
Programmering 1 100
Support och service 100

Sidan uppdaterades den