IT-Utbildningar

Teknikum

Kunskaper inom IT efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden. På Teknikum erbjuder vi länets största utbud av IT-kurser. Du får en bred utbildning som lägger grunden för många kvalificerade yrken inom IT-området.

På Teknikum finns fyra IT-inriktningar

  • El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik
  • Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik
  • Naturvetenskapliga programmet
  • Gymnasieingenjörsutbildning

Genom att välja någon av dessa tre utbildningar inom IT får du tillgång till länets största utbud av datakurser. Du kan lära dig programmering och design av både enkla och avancerade webbsidor och databashantering. Du kan dessutom lära dig hur datorer kommunicerar med switchar och routrar och hur man samordnar ett företags datorer genom ITIL. Då nätverk idag är globala är informationssäkerhet en central del genom hela utbildningen.

Genom ditt individuella val kan du fördjupa din kunskap ytterligare inom ditt intresseområde. Som Cisco-akademi har Teknikum nätverksutbildning som leder till internationell Ciscocertifiering (CCNA) – en riktig fördjupning i internets uppbyggnad och tekniken bakom. Genom programmeringskurserna programmering 1 och 2 får du en gradvis djupare kunskap i programmering, olika språk, datastrukturer och färdighet att göra egna program.

I programmering 2 arbetar du med objektorienterad programutveckling i egna större projekt. Du kan skapa egna ”appar” eller jobba med spelprogrammering eller andra spännande utmaningar inom ramen för kurserna. I ämnet webbutveckling får du lära dig hur webbsidor är uppbyggda. Söker du el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik får du en mer praktisk, yrkesförberedande utbildning än på den mer teoretiska utbildningen på Teknikprogrammet.

Efter gymnasiet

IT-inriktningarna ger goda grunder för kvalificerade arbeten såsom designer, webbprogrammerare, nätverkstekniker, art director, systemerare, programmerare och IT-samordnare. Läser du teknikprogrammet får du också en mycket bra grund för vidare studier.

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik,
Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik,
Naturvetenskapliga programmet

Högskoleförberedande

Poäng

Tabell över gymnasiegemensamma ämnen som ingår i programmet.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN


(Se respektive program)


Tabell över kurser som ingår i de olika inriktningarna.

INRIKTNINGAR     


EL- OCH ENERGIPROGRAMMET INRIKTNING DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK


Till exempel:
Administration av nätverks- och serverutrustning 100
Datorteknik 1 100
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknik 100
Nätverksteknologier 100
Programmering 1 100
Support och service 100


TEKNIKPROGRAMMET INRIKTNING
INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK


Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Dator- och nätverksteknik 100
Nätverksteknik 100
Programmering 1 och 2 100 + 100
Webbutveckling 1 och webbserverprogrammering 100 + 100


Tabell över kurser som går att välja som programfördjupning.

PROGRAMFÖRDJUPNING

100

Till exempel:
Engelska 7
Historia 3
Naturkunskap 2
Språk
Retorik
Religionkunskap - specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (skolans val HU)


Tabell över kurser som är valbara som inviduellt val.

INDIVIDUELLT VAL

200

Till exempel:
Matematik 2 och 3
Skrivande
Psykologi 1 och 2
Privatjuridik
Estetiska ämnen


Sidan uppdaterades den