FRIIDROTT (LIU)

Hos oss får du möjligheter att kombinera din gymnasieutbildning med en idrottssatsning i friidrott.

 

Tillsammans med IFK Växjö, Kungsmad, Teknikum och Katedral kan du kombinera dina studier med en lokal idrottsutbildning i friidrott.

Den lokala friidrottsutbildningen syftar till att ge dig en bred utbildning som idrottare och är ett bra komplement till din mer grenspecifika föreningsträning som sker utanför skoltid. Fokus ligger här istället på fysiska grundegenskaper som snabbhet, styrka och uthållighet.

Friidrottsutbildningen ges inom kurserna för idrott och hälsa – specialisering och innehåller förutom friidrottsspecifika moment även fördjupningar inom teoretiska delar kopplat till idrott.

Det är viktigt att du är föreningsanknuten och aktiv friidrottare för att söka profilen.

Utbildningen ges under förutsättningen att antalet sökande är tillräckligt.