Så skaffar du dig högskolebehörighet

Som elev på ett yrkesprogram har du alltid rätt att läsa till de kurser som krävs för att få den grundläggande behörigheten till högskoleutbildning på grundnivå. För elever på högskoleförberedande program ingår de här kurserna redan i programmet.

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Alla elever på ett yrkesprogram har rätt att under gymnasietiden skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det är viktigt att du som elev tillsammans med studie- och yrkesvägledaren planerar upplägget av den individuella studieplanen, så att du får med dig de kurser som behövs för den grundläggande högskolebehörigheten.

Som elev på ett yrkesprogram behöver du läsa kurserna svenska 2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6 med godkända betyg. Du måste också ha en yrkesexamen för att få den grundläggande behörigheten. Läs mer på sid. 9 Hur du kan läsa dessa kurser är olika beroende på vilket program du går. På vissa program kan du läsa kurser inom det individuella valet och på andra program i de programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Du kan också läsa kurserna som utökade kurser. Du har även rätt att läsa in grundläggande behörighet via vuxenutbildningen efter gymnasiet.

Högskolebehörighet på högskoleförberedande program

En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. .

Behörighet till utbildningar på högskola/universitet och yrkeshögskola

För att få tillträde till högre utbildning krävs vissa förkunskaper, så kallade behörighetskrav. Dessa är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högre utbildning. Du som har gått ett högskoleförberedande program uppfyller den grundläggande behörigheten om du har fått en högskoleförberedande examen.

Du som studerat på ett yrkesprogram får den grundläggande behörigheten genom att du fått en yrkesexamen samt att du har godkänt i kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Som elev på ett yrkesprogram har du rätt att läsa in behörigheter, på gymnasiet eller via vuxenutbildningen efter
gymnasiet. Det är viktigt att ha ett så bra meritvärde som möjligt redan i gymnasieskolan.