Frans Ottosson

Produktionsteknik

Utöver intresset för matte och fysik var det för Frans också möjligheten att få konstruera saker, inte bara läsa om dem, som avgjorde valet. Frans lockades av produktionsteknik.
– Det är roligare än vad jag trodde det skulle vara. Man får svetsa,
meka och bygga saker, men jag läser också fysik 2 och matte 4 som
programfördjupning, berättar han.

–Vissa saker kan verka konstiga när man läser om dem, då är det bra att få se att man till exempel får bygga en robot, konstaterar Frans.

Sidan uppdaterades den